#Tw_sonrazyma

Bloomberg: Россия объявила крупнейший с советских времен призыв резервистов в армию | 22.11.21 | http://finanz.ru https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bloomberg-rossiya-obyavila-krupneyshiy-s-sovetskikh-vremen-prizyv-rezervistov-v-armiyu-1030994283
- ну чо,голосовать пойдёте? ... https://t.co/cEXfeMwq73
null